Home / Vorming en opleiding / Achtergrond en regelgeving / Kwalificaties

 

Achtergrond en regelgeving

Kwalificaties

 

Iedereen moet ten laatste in 2024 kwalificaties hebben.

Raadpleeg de opleidingsdatabase voor een kwalificerend traject op maat.

 

Kinderbegeleiders en verantwoordelijken – max. 18 plaatsen

Kinderbegeleiders en verantwoordelijken voor maximaal 18 opvangplaatsen moeten minimaal een kwalificatiebewijs hebben van bepaalde afstudeerrichtingen van het hoger (beroeps)onderwijs (bijv. 7° jaar Kinderzorg),  het secundair (volwassenen)onderwijs (bijv. certificaat jeugd- en gehandicaptenzorg) of een SYNTRA- opleiding (bijv. certificaat begeleider in de kinderopvang).

 

Verantwoordelijken vanaf 19 plaatsen

Verantwoordelijken van opvang vanaf 19 opvangplaatsen moeten minimaal een bachelordiploma hebben van bepaalde afstudeerrichtingen (bijv. Kleuteronderwijs, Pedagogie van het Jonge Kind,…).

 

Afwijkingen

Heb je voldoende ervaring in de kinderopvang, dan kan je aan Kind en Gezin een afwijking voor de vereiste kwalificaties vragen. Dit is bijv. het geval als je tussen 2009 en 2014 minstens 3 jaar in een opvang gewerkt hebt. Let op. Afwijkingen gelden niet voor voorzieningen die na 01 april 2014 opgestart zijn.

 

Hulpmiddelen

• Brochure kwalificaties en attesten

• Kwalificaties verantwoordelijken en kinderbegeleiders bij max. 18 plaatsen

• Kwalificaties verantwoordelijken vanaf 19 plaatsen

• Info rond opleidingen

Je kan ons bereiken via deze weg:

T 0479 02 86 30

info@topzet.be