Home / Vorming en opleiding / Achtergronden regelgevingg / Vormingsbeleid

 

Achtergrond en regelgeving

Vormingsbeleid

 

Hoe zorg je dat je gemotiveerd blijft in de job? Hoe zorg je voor blijvende kwaliteit in je opvang? Goed gekozen vormingen en opleiding dragen hier zeker toe bij. Heel wat organisaties bieden vorming aan rond gezondheid, omgaan met kinderen, veiligheid, spelen, teamwerking, omgaan met ouders,…Via een jaarlijkse vormingsanalyse en een gepast aanbod speel je hier optimaal op in. Het zorgt dat je blijvend aandacht hebt voor kwaliteit, dat je tekorten kan ondervangen en hierop inspelen. Je leert nieuwe tendensen kennen en je medewerkers worden sterker.

 

Hoeveel vorming?

Het aantal uur en de inhoud van de vorming kunnen vrij worden bepaald door de organisator

Vormingsattesten kunnen nog steeds worden uitgereikt, maar moeten niet meer aan Kind en Gezin worden bezorgd. Alleen voor het attest levensreddend handelen wordt dit nog opgevraagd.

 

Op zoeknaar vorming?

Raadpleegonzezvormingsdatabase

 

Op zoek naareen opleiding?

Raadpleegonze opleidingsdatabase

 

Wettelijke voorwaarden

• De organisator gaat jaarlijks na welke vorming de verantwoordelijke en de kinderbegeleiders nodig hebben

• De organisator voorziet hiervoor eenvormingsaanbodo

  Elke organisator met meer dan 18 plaatsen beschrijft zijn aanpak in hetkwaliteitshandboek.k

  Elke verantwoordelijke en kinderbegeleider heeft een attest levensreddend handelen. Dit wordt driejaarlijks vernieuwd

 

Hulpmiddelen

Hoe maak je een analyse van vormingsbehoeften: Hier vind je heel wat tips: www.hrwijs.be

Je kan ons bereiken via deze weg:

T 0479 02 86 30

info@topzet.be