Home / Je werking / Netwerk / Collega's

 

Netwerk

Collega’s

 

Kinderopvang is geen eiland. Het is goed om collega’s te ontmoeten. Hoe pakken zij de zaken aan? Zijn er zaken de je kan samen doen? Kan je samen sterker je belangen vertegenwoordigen op het lokaal bestuur? Collega’s ontmoet je via vorming, trefpunten, netwerkbijeenkomsten, koepelorganisaties, het Lokaal Overleg Kinderopvang,…

 

Voordelen van een netwerk met collega’s

• Je kan ervaringen uitwisselen

• Je kan kandidaat-ouders doorgeven bij wachtlijsten

• Je kan tips en gegevens uitwisselen

• Je kan vakantieperiodes op elkaar afstemmen

• Je kan infrastructuur of speelgoed delen (bijv. via een spel-o-theek)

• Je kan een groepsaankoop opzetten voor diensten (bijv. invallen voor ziekte,  tuinonderhoud, boekhouding,…) of producten (maaltijden, materialen, energie,…)

• Je kan een gezamenlijke vorming opzetten en de kostprijs delen

• Je kan gezamenlijk een stem vormen naar je lokaal bestuur en zo opkomen voor je belangen

• …

 

Wettelijke voorwaarden

• Elke organisator (gezin- en groepsopvang) moet samenwerken met een pedagogisch ondersteuner. Die organiseren ook lerende netwerken met collega’s

• 2017 is een overgangsjaar

 

Tips & achtergrond

• Leidraad lerende netwerken

Je kan ons bereiken via deze weg:

T 0479 02 86 30

infopunt@mentesvzw.be