Home / Je werking / Veiligheid en gezondheid / Crisisprocedure

 

Veiligheid en gezondheid

Crisisprocedure

 

Een crisis komt altijd onverwacht. Je reageert impulsief. Een crisisprocedure is een hulp als een noodsituatie zich voordoet. Het zorgt dat je snel en efficiënt reageert. Dit doe je door vooraf na te denken over hoe je een crisis kan aanpakken en hoe je erover zal communiceren. Zorg dat elke medewerker goed weet wat hij moet doen. De crisisprocedure is op maat van je opvanglocatie. Heb je meerdere locaties? Zorg dan voor elk van die locaties voor een eigen procedure.

 

Zes onmisbare stappen

De crisisprocedure beschrijft stap voor stap wie wat je in de noodsituatie doet

1. Garandeer je de veiligheid van jezelf en anderen

2. Bied hulp en/ of schakel hulp in

3. Schakel je nooddiensten in

4. Contacteer de verantwoordelijke

5. Volg het crisiscommunicatieplan

6. Neem acties na afloop van de crisis (bv. administratieve formaliteiten, nazorg, evaluatie) .

 

Waarvoor procedures uitwerken?

Het is goed vooraf na te denken over de volgende situaties

• een crisissituatie waarbij evacuatie nodig is (bv. een overstroming)

• een crisissituatie waarbij reanimatie nodig kan zijn (bv. een kind verstikt zich in een stukje speelgoed)

• een crisissituatie waarbij reanimatie en evacuatie niet nodig is (bv. een kind is verdwenen)

 

Wettelijke voorwaarden

• Voor elke organisator (gezin- en groepsopvang)

• Afgestemd op de locatie

• Vijfjaarlijks herzien

• Schriftelijk

• Crisis melden aan Kind en Gezin (je klantenbeheerder of de Kind en Gezin lijn: (078 150 100),

 

Hulpmiddelen

Ondersteunende vragen Gezinsopvang

Ondersteunende vragen Groepsopvang

Leermodule Kind & gezin

Invullijst Noodnummers

Aanwezigheidslijst en inlichtingenfiche (worddoc K&G)

Interventiedossier voor de hulpdiensten

Affiche reanimatie

 

Tips & achtergrond

• Oefen jaarlijks je crisisprocedures met je medewerkers en kinderen

• Hang je procedure en de affiche reanimatie zichtbaar op in de ruimte. Zo weten ook stagiaires en nieuwe medewerkers wat ze moeten doen

• Hang de lijst met noodnummers in de nabijheid van de telefoon

Wat na een schokkende gebeurtenis

Crisisondersteuning voor Antwerpse scholen (bevat picto’s en teksten in verschillende talen)

Je kan ons bereiken via deze weg:

T 0479 02 86 30

infopunt@mentesvzw.be