Home / Je werking / Kwaliteitszorg / Evaluatie van de werking

 

Kwaliteitszorg

Evaluatie van de werking

 

Het is belangrijk om je werking regelmatig te evalueren. Door op vaste momenten stil te staan en aan zelfevaluatie te doen, doe je dit op een systematische manier. Hierdoor voorkom je problemen en werk je aan een stabiele, goede opvangkwaliteit.

 

Elke organisator

Elke organisator moet vijfjaarlijks zijn werking evalueren. Indien nodig gebeuren er aanpassingen. Je werking bestaat minstens uit je pedagogisch beleid, je beleid rond betrokkenheid en participatie van gezinnen en  je vormingsaanbod en –analyse. Ook de crisisprocedure, klachtenbehandeling en de procedure grensoverschrijdend gedrag evalueer je vijfjaarlijks. De risico-analyse herzie je tweejaarlijks.

 

Organisator met meer dan 18 plaatsen

Elke organisator met meer dan 18 plaatsen doet minstens een zelfevaluatie van het kwaliteitsbeleid en het kwaliteitsmanagementsysteem uit het kwaliteitshandboek. Ook is een evaluatie van medewerkers nodig. Het handboek bevat de resultaten van die zelfevaluaties. Je kan denken aan resultaten van

• welbevinden en betrokkenheid van kinderen

• de evaluatie van de werking door gezinnen

• de evaluatie door medewerkers

• de evaluatie van klachten

• de evaluatie van het kwaliteitsbeleid

• de evaluatie van het managementsysteem

Noteer ook je conclusies? Wat loopt goed? Wat kan beter?

Zet verbeteracties op. Die bestaan uit een doel, een stappenplan en een evaluatie.

 

Wettelijke voorwaarden

• Elke organisator moet vijfjaarlijks zijn werking evalueren

• Elke organisator met meer dan 18 plaatsen evalueert minstens vijfjaarlijks het kwaliteitsbeleid en -managementsysteem

• Elke organisator met meer dan 18 plaatsen heeft een schriftelijk onderdeel ‘kwaliteitsverbetering’ in zijn kwaliteitshandboek waar de resultaten van zelfevaluaties vermeld worden

 

Hulpmiddelen

• Leidraad kwaliteitsverbetering

• Leermodule ‘Kwaliteitsverbetering’

• Actieplan

 

 

Je kan ons bereiken via deze weg:

T 0479 02 86 30

infopunt@mentesvzw.be