Home / Je werking / Veiligheid en gezondheid / Grensoverschrijdend gedrag

 

Veiligheid en gezondheid

Grensoverschrijdend gedrag

 

Grensoverschrijdend gedrag is een situatie waarin een kind slachtoffer is of dreigt te worden van bedreigingen of geweld door iemand die aanwezig is in de opvang (bv. medewerker, ouder, vrijwilliger, een ander kind,..) . Het gaat niet over een situatie van misbruik in de thuissituatie van een kind. Dit valt niet onder de procedure, maar net als elke goede burger moet je deze situaties wel signaleren. Een situatie van grensoverschrijdend gedrag is iets dat je overvalt. Daarom is het belangrijk vooraf na te denken wat je in zo'n situatie zou doen.

 

Vier stappen

De procedure grensoverschrijdend gedrag beschrijft stap voor stap wat je doet.

Ze bestaat uit:

1. Preventie: hoe vermijd je grensoverschrijdend gedrag in je opvang?

2. Opsporing: hoe merk je grensoverschrijdend gedrag op?

3. Reactie: hoe reageer je gepast op grensoverschrijdend gedrag?

4. Nazorg: wat doe na afloop van een voorval van grensoverschrijdend gedrag?

 

Wettelijke voorwaarden

Voor elke organisator (gezin- en groepsopvang)

Afgestemd op de locatie

 Vijfjaarlijks herzien

Schriftelijk

 Elk ernstig feit melden aan Kind en Gezin (je klantenbeheerder of de Kind en Gezin lijn: (078 150 100)

 

Hulpmiddelen

 Ondersteunende vragen Gezinsopvang

 Ondersteunende vragen Groepsopvang

 Leermodule Kind &Gezin

 Brochure grensoverschrijdend gedrag

 Werkdocument grensoverschrijdend gedrag

 

 Tips &achtergrond

 Maak beleid rond integriteit, samen met je team

 Vlaggensysteem. Een hulpmiddel om te reageren op grensoverschrijdend gedrag bij kinderen

 De sociale kaart. De webstek om organisaties te zoeken in je eigen regio die je ondersteunen bij grensoverschrijdend gedrag

 

 

Je kan ons bereiken via deze weg:

T 0479 02 86 30

infopunt@mentesvzw.be