Home / Je werking / Ouders / Klachtenprocedure

 

 

Ouders

Klachtenprocedure

 

Een klacht is een uiting van ongenoegen. De dienstverlening voldoet niet aan de verwachtingen van de klager. Zo’n klacht is niet fijn, maar je kan er vaak wel uit leren. Elke organisator heeft dan ook een klachtenbehandeling nodig: Hoe en waar kan een ouder klacht indienen? Dit neem je op in het huishoudelijk reglement. Je noteert er dat ze in de eerste plaats bij jou terecht kunnen. Je vermeld er ook de contactgegevens van de klachtendienst van Kind & Gezin.

 

Daarnaast heeft elke organisator een klachtenprocedure nodig.

Dit is een stappenplan voor de verantwoordelijke en de medewerkers.

Het doel ervan is het efficiënt en effectief afhandelen van een klacht.

 

Drie stappen in de procedure

De klachtenprocedure bestaat uit 3 stappen.

Ze vermeldt ook binnen welke termijn elk van deze 3 stappenmoet plaatsvinden

 

1. De ontvangstmelding en registratie van de klacht

2. Het klachtenonderzoek

3. De schriftelijke communicatie van het resultaat van dit onderzoek

 

 Wettelijke voorwaarden

 • Elke organisator (gezin- en groepsopvang) heeft een klachtenprocedure
 • Vijfjaarlijks herzien
 • Schriftelijk
 • De procedure bevat de volgende elementen:
  • ontvangstmelding,
  • registratie van de klacht,
  • klachtenonderzoek,
  • schriftelijke terugkoppeling naar klager en de termijnen waar binnen dit gebeurt.
 • Systematische registratie van klachten met minimaal:
  • een omschrijving of samenvatting van de klacht;
  • het resultaat van de klachtenbehandeling (gegrond, ongegrond of onduidelijk).

 

Hulpmiddelen

Je kan ons bereiken via deze weg:

T 0479 02 86 30

infopunt@mentesvzw.be