Home / Je werking / Kwaliteitszorg / Kwaliteitsbeleid

 

Kwaliteitshandboek

Kwaliteitsbeleid

 

Waarom heb je een kinderopvang gestart? Hoe ziet die eruit? Wat vind jij belangrijk in je opvang? Wat vertel je ouders? Dit is je kwaliteitsbeleid.

In je kwaliteitsbeleid beschrijf je wat je onder kwaliteitsvolle opvang voor kinderen en hun gezinnen verstaat en op welke manier je dit wil bereiken. Hierdoor zorg je voor duidelijke communicatie naar ouders en medewerkers. Je maakt gericht keuzes (bijv. naar spel en activiteiten voor kinderen, naar rekrutering van personeel,…).

 

Twee onderdelen

1. De missie, visie, doelstellingen en strategie rond het pedagogisch beleid

2. De missie, visie, doelstellingen en strategie rond de betrokkenheid en participatie van gezinnen

 

 

 

Wettelijke voorwaarden

• Elke organisator heeft een kwaliteitsbeleid nodig

• Vijfjaarlijks herzien

• Schriftelijk voor locaties met meer dan 18 plaatsen

 

Hulpmiddelen

• Leidraad kwaliteitsbeleid

• Leermodule ‘Kwaliteitsbeleid’

• Pedagogisch beleid bij max. 18 kindplaatsen

Je kan ons bereiken via deze weg:

T 0479 02 86 30

infopunt@mentesvzw.be