Home / Je werking / Kwaliteitszorg / Kwaliteitshandboek

 

Kwaliteitszorg

Kwaliteitshandboek: wat?

 

Een kwaliteitshandboek bundelt de belangrijkste afspraken in de opvang.

Het geeft een overzicht van hoe de opvang werkt, waar ze voor staat, de overeengekomen werkwijzen en hoe dit op regelmatige basis wordt bijgestuurd. Eigenlijk is het beter te spreken van een ‘kwaliteitswerkdocument’, omdat onderdelen van het boek geregeld herzien, herwerkt of aangepast worden. Het is een hulpmiddel om systematisch en kwaliteitsvol te werken.

 

Drie onderdelen

1. Het kwaliteitsbeleid: dit is je missie en visie en geven weer waar de opvang voor staat

2. Het kwaliteitsmanagementsysteem: dit is een omschrijving van de werkwijzen

3. De kwaliteitsverbetering: dit is een beschrijving van wat je doet met de resultaten van evaluatie en zelfevaluatie.

 

 

Wettelijke voorwaarden

Elke organisator met meer dan 18 opvangplaatsen heeft een kwaliteitshandboek nodig

• Vijfjaarlijks herzien

• Schriftelijk

• Starters: Het kwaliteitsbeleid heb je bij opstart. Voor het kwaliteitsmanagementsysteem en kwaliteitsverbetering heb je vanaf de datum van vergunning 2 jaar de tijd.

 

Hulpmiddelen

 

 

Je kan ons bereiken via deze weg:

T 0479 02 86 30

infopunt@mentesvzw.be