Home / Je werking / Kwaliteitszorg / Kwaliteitsmanagementsysteem

 

Kwaliteitszorg

Kwaliteitsmanagementsysteem

 

In het kwaliteitsmanagementsysteem verduidelijk je op welke wijze je organisatie functioneert. Hierdoor weet elke medewerker goed wat van hem verwacht wordt. Door te beschrijven wat iedereen doet, kan een organisator makkelijker de kwaliteit van zijn opvang beheersen en sturen.

 

 

Twee onderdelen

Het kwaliteitsmanagementsysteem bevat minstens:

1. Je organisatiestructuur. Dit is

• je organogram

• de bevoe≤gdheden en de verantwoordelijkheden van alle medewerkers

• de manier waarop de organisatorische structuur gecommuniceerd wordt aan medewerkers en aan de gezinnen van opgevangen kinderen

 

2. Procedures en processen over:

• het pedagogisch beleid

• de betrokkenheid en participatie gezinnen

• de vormingsanalyse en het vormingsaanbod

• de evaluatie door medewerkers

• de zelfevaluatie van de werking

• de klachtenbehandeling

• de crisisprocedure

• de procedure grensoverschrijdend gedrag

 

Dit betekent dat je niet per se voor elk aspect van je pedagogisch beleid of beleid rond betrokkenheid en participatie gezinnen een procedure moet uitwerken. Je moet wel aantonen hoe je hier systematisch aan werkt. Je moet ook rekening houden met alle aspecten.

 

Wettelijke voorwaarden

• Elke organisator met meer dan 18 plaatsen heeft een kwaliteitsmanagementsysteem nodig

• Vijfjaarlijks herzien

• Schriftelijk

 

Hulpmiddelen

• Leidraad managementsysteem

• Leermodule ‘Kwaliteitsmanagementsysteem

 

 

Je kan ons bereiken via deze weg:

T 0479 02 86 30

infopunt@mentesvzw.be