Home / Je werking / Netwerk / Lokaal overleg Kinderopvang

 

Netwerk

Lokaal overleg Kinderopvang

 

Een lokaal bestuur is goed op de hoogte van de behoefte aan kinderopvang in je buurt. Ze maken ook een beleid op rond kinderopvang en informeren ouders. Ze adviseren ook Kind & Gezin. Het is dan ook belangrijk dat je het lokaal beleid goed kent. Dit doe je door deel te nemen aan het Lokaal Overleg Kinderopvang. Dit lokaal netwerk rond kinderopvang brengt iedereen samen die met jonge kinderen bezig is: ouders, opvanglocaties, scholen, het jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden. Ze geven advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente. Je leert er je collega’s en andere organisaties kennen, je breidt je netwerk uit en je wisselt je bezorgdheden, ervaringen en kennis uit.

Wettelijke voorwaarden••

De organisator informeert zich over het lokaal beleid kinderopvang van de gemeente waar de kinderopvanglocatie zich bevindt: weet je of er een lokaal overleg kinderopvang in je buurt georganiseerd wordt?

Je kan ons bereiken via deze weg:

T 0479 02 86 30

infopunt@mentesvzw.be