Home / Je werking / Medewerkers / Organisatiestructuur

 

Medewerkers

Organisatiestructuur

 

In je kinderopvang worden verschillende functies vervuld. Een onthaalouder neemt vaak al deze functies zelf op. In groepsopvang kunnen ze verdeeld worden onder verschillende mensen. In een opvang komen de volgende functies aan bod.

 

1. Organisator

De organisator zorgt dat de opvang aan de vergunningsvoorwaarden voldoet en financieel goed beheerd wordt. Hij is de eindverantwoordelijke van de opvang.

 

2. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke stuurt de dagelijkse werking aan is contactpersoon voor ouders, inspectie en Kind & Gezin. Als de verantwoordelijke er niet is, is er een vervangend aanspreekpersoon nodig.

 

3. Kinderbegeleider

De kinderbegeleider staat in voor de opvang en begeleiding van de kinderen.

 

4. Andere functies

Daarnaast kan je werken met mensen die logistieke taken vervullen, koken, adminstratieve taken,…

 

Wettelijke voorwaarden

• Elke organisator met meer dan 18 plaatsen heeft een organisatorische structuur met verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

• Dit wordt gecommuniceerd naar ouders en medewerkers.

• De organisatorische structuur maakt deel uit van het kwaliteitshandboek.

• Vijfjaarlijks herzien

Je kan ons bereiken via deze weg:

T 0479 02 86 30

infopunt@mentesvzw.be