Home / Je werking / Ouders / Ouderbeleid

 

Ouders

Ouderbeleid

 

Iedere ouder heeft een eigen kijk op opvoeding. Ze kennen hun eigen kind het beste. Een goede samenwerking met alle ouders is belangrijk. Zij zijn de belangrijkste partners in de opvoeding.

In je beleid rond betrokkenheid en participatie van ouders geef je een antwoord op hoe je met ouders wil omgaan en wat je daarmee wil bereiken. Je kiest zelf hoe ver je hierin gaat.

Minimaal moet je een antwoord hebben op de volgende vragen:

 

1. Hoe evalueer je de werking en tevredenheid door elk gezin in de periode dat hun kind opgevangen wordt

2, Op welke manieren zorg je voor regelmatig overleg minimaal over pedagogische aanpak en omgang met het kind en als er problemen zijn.

 

Wettelijke voorwaarden

• Elke organisator (gezin- en groepsopvang) heeft een beleid rond betrokkenheid en participatie van gezinnen, dit omvat minimaal de

- Evaluatie van de werking en tevredenheid door elk gezin

- Regelmatig overleg met gezinnen

• Elk gezin heeft toegang tot alle opvangruimtes

• Beslissingen omtrent vergunning moet je bekend maken

• Beleid vijfjaarlijks herzien

• Schriftelijk: voor locaties met meer dan 18 plaatsen

 

Hulpmiddelen

• Leidraad kwaliteitsbeleid

• Leermodule ‘Kwaliteitsbeleid

 

 Tips & achtergrond

• Communiceren met ouders. Maak er werk van

• Kinderopvang en ouders: partners in opvoeding

 

Je kan ons bereiken via deze weg:

T 0479 02 86 30

infopunt@mentesvzw.be