Home / Je werking / Netwerk / Partnerorganisaties

 

Netwerk

Partnerorganisaties

 

Kinderopvang bereidt kinderen voor op het leven in de samenleving. Die mini-samenleving is pas volledig als je een netwerk opbouwt van collega’s en partnerorganisaties. Ook voor je ouders is dit interessant. Kleintjes worden immers snel groot, dus contacten met andere organisaties zijn ook voor hen ondersteunend.

 

Aan welke partners kan je denken?

• andere organisatoren van kinderopvang

• Organisaties die sport- en vakantie-activiteiten aanbieden

• De scholen uit de buurt

• Expert-organisaties (bijv. een centrum Inclusieve opvang)

• artsen, kinesitherapeuten, psychologen

• het OCMW

• bedrijven

• Familiehulp, babysitters,…

• …

 

Voordelen van een netwerk

• Je kan doorverwijzen

• Je kan gezamenlijk activiteiten organiseren

• Je kan beroep doen op expertise van anderen

• Je kan stagiaires aantrekken

• …

 

Wettelijke voorwaarden

• Geen wettelijke voorwaarden

• Wel verplichte samenwerking met Kind & Gezin (bijv. aanleveren van gegevens van je opvang)

 

Tips & achtergrond

• Schrijf je in op de Nieuwsbrief van Kind & Gezin

 

 

Je kan ons bereiken via deze weg:

T 0479 02 86 30

infopunt@mentesvzw.be