Home / Je werking / Pedagogische aanpak / Pedagogisch beleid

 

Pedagogische aanpak

Pedagogisch beleid

 

In je pedagogisch beleid geef je een antwoord op hoe je met kinderen wil omgaan en wat je daarmee wil bereiken. Je geeft minstens een antwoord op de volgende vragen. Je pedagogisch beleid mag uiteraard ook veel ruimer gaan. Je kiest zelf welke klemtonen je legt. De vragen hieronder zijn de vragen waar je regelgevend minimaal aan moet voldoen:

1. Op welke manier stimuleer je ontwikkeling van kinderen op lichamelijk, cognitief, sociaal-emotioneel, communicatief, creatief en moreel vlak? Dit gebeurt via een gevarieerd spelaanbod (materialen en binnen- en buitenactiviteiten), de indeling en inrichting en je begeleidersstijl. Het doel is kinderen optimale ontplooiingskansen bieden.

 

2. Hoe ga je het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen na en bevorder je dat? Welke methode gebruik je? Het doel is optimaal inspelen op kinderen hun emotionele en leerbehoeften.

 

3. Hoe laat je nieuwe kinderen, medewerkers en ouders wennen aan elkaar en de opvang? Het doel is elkaar leren kennen, in functie van het inspelen op het kind en zijn behoeften. Ook kom je zo tot goede afspraken en afstemming met ouders.

 

4. Hoe zorg je voor regelmaat in de dagindeling? Dit gebeurt via een duidelijke dagstructuur.

Het doel is dat de dag voorspelbaar is voor kinderen.

 

5. Hoe stimuleer je de Nederlandse taalverwerving van elk kind en geef je tegelijk positieve aandacht aan de thuistalen van kinderen? Nederlands is een belangrijke basis voor de latere schoolloopbaan. Aandacht voor de thuistaal bevordert het respect voor het thuismilieu.

 

6. Hoe bevorder je een respectvolle houding tussen kinderen onderling, hun ouders en de medewerkers?

 

7. Hoe zorg je voor continuïteit in de begeleiding? Zo kunnen kinderen zich hechten aan begeleiders.

 

8. Hoe zorg je voor permanente begeleiding en actief toezicht? Zo kan je inspelen op noden en behoeften van kinderen.

 

9. Op welke manier hou je bij dit alles rekening met het aantal kinderen, hun eigenheid, ontwikkelingsniveau, ritme, interesses en behoeften?

 

10. Op welke manieren ga je systematisch je pedagogische kwaliteit na? Doe je tevredenheidsmetingen? Gebruik je observaties van kinderen? Welke vormingen volg je?

 

Wettelijke voorwaarden

• Elke organisator (gezin- en groepsopvang) heeft een pedagogisch beleid nodig

• Vijfjaarlijks herzien

• Schriftelijk: voor locaties met meer dan 18 plaatsen

 

Tips & achtergrond

• Maak je beleid zichtbaar. Neem het op in je onthaalbrochure, huishoudelijk reglement, webstek,...

• Visietekst taalstimulering en meertaligheid van Kind & Gezin

Ziko checklist

• Artikel rond hoekenwerk (kiddo)

Vitamine Groen, een publicatie rond buitenruimtes

Ruimtes maken voor nul tot vier jarigen

Over wennen in de praktijk

• Cahier Kinderopvang: Wennen

 

 

 

Je kan ons bereiken via deze weg:

T 0479 02 86 30

infopunt@mentesvzw.be