Home / Je werking / Pedagogische aanpak / Pedagogische raamwerk

 

Pedagogische aanpak

Pedagogische raamwerk

 

Het pedagogische raamwerk is een visietekst over kwaliteitsvolle kinderopvang van baby’s en peuters. De tekst is geschreven door de Universiteit Gent en KULeuven, Kind & Gezin en de brede sector van de kinderopvang.

 

Het beschrijft:

- de visie op kinderopvang

- de opdrachten van kinderopvang: wat doet kinderopvang voor kinderen, gezinnen en de samenleving?

- de uitgangspunten: hoe kijkt kinderopvang naar kinderen, gezinnen en de samenleving?

- de pedagogische aanpak in de praktijk

- de voorwaarden waaraan men het best voldoet om dit te realiseren

 

Het is ontwikkeld binnen het project MeMoQ. Dit staat voor Meten en Monitoren van de kwaliteit van de kinderopvang voor baby’s en peuters. Het raamwerk vormt de achtergrond voor de MeMoQ-instrumenten voor zelfevaluatie en inspectie.

 

Wettelijke voorwaarden

• Voorzieningen moeten voldoen aan een pedagogische norm.

• KWAPOI wordt niet meer gebruikt door Zorginspectie. Inspecties gebeuren nu op basis van het referentiekader

• Het raamwerk gaat uit van een inspanningsverplichting in de richting van het raamwerk

 

Hulpmiddelen

• Het pedagogische raamwerk

 

Tips & achtergrond

De webstek van MemoQ

• Artikel ‘Eindelijk een pedagogische raamwerk

• Artikel ‘Ervaringsgebieden: wat vertelt het pedagogische raamwerk daarover?

• Bordspel rond het raamwerk: Kwaliteit troef

Je kan ons bereiken via deze weg:

T 0479 02 86 30

infopunt@mentesvzw.be