Home / Je werking / Veiligheid en gezondheid / Risico-analyse

 

Veiligheid en gezondheid

Risico-analyse

 

De risico-analyse is een methode waarbij je zelf nagaat waar er risico's zijn voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Waar nodig bevat het ook een plan van aanpak met tijdspad om vastgestelde risico’s te beheersen

 

De analyse bestaat minimaal uit twee pijlers:

Veiligheid: Hoe voorkom je verwondingen, ongevallen, levensbedreigende situaties en het verdwijnen van kinderen?

Gezondheid: Hoe voorkom je ziekte, besmetting en verontreiniging?

 

Wettelijke voorwaarden

• Voor elke organisator (gezin- en groepsopvang)

• Tweejaarlijks herzien

• Schriftelijk

 

Hulpmiddelen

Ondersteunende vragen

Actielijsten Kind & Gezin

Attest slaaphouding van het kind

 

Tips & achtergrond

• Algemene info over kinderen en veiligheid

• Bezoek het Reuzenhuis van de Gezinsbond

• Lees het hoofdstuk ‘Veiligheid’ uit de Infomap van Kind & Gezin

• Voor gezinsopvang: bezoek het virtueel huis

Veiligheid in de gezinsopvang nader bekeken

Brochures rond veiligheid en gezondheid van Kind & Gezin

• Voorleesboek Dino droomt

• Video rond veilig slapen

• Speel het spel veilig slapen

Je kan ons bereiken via deze weg:

T 0479 02 86 30

infopunt@mentesvzw.be