Home / Je werking / Inspectie / Sociale inspectie

 

Inspectie

Sociale inspectie

 

Bestaat je opvang uit werknemers? Dan hebben zij het sociale zekerheidsstatuut van werknemers.

De Sociale Inspectie gaat na of de prestaties en vergoedingen van werknemers correct zijn aangegeven aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De Sociale Inspectie kan kijken naar aangiften van prestaties en loon van werknemers, kinderbijslag voor werknemers, jaarlijkse vakantie, arbeidsongevallen, deeltijdse arbeid, vermeende schijnzelfstandigheid,…

 

Wettelijke voorwaarden

• Rijksdienst voor sociale zekerheid

• Collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO)

 

Tips & achtergrond

• Voor meer info over de precieze loonsvoorwaarden en toe te passen CAO’s: contacteer Unizo

 

 

Je kan ons bereiken via deze weg:

T 0479 02 86 30

infopunt@mentesvzw.be