Home / Je werking / Medewerkers / Tevredenheidsbevraging medewerkers

 

Medewerkers

Tevredenheidsbevraging Medewerkers

 

Medewerkers begeleiden, motiveren en coachen behoort ook tot het takenpakket van de verantwoordelijke. Gelukkige medewerkers zijn goede medewerkers. Dit draagt bij tot een kwaliteitsvolle opvang. Elke organisator met meer dan 18 plaatsen zorgt daarenboven voor evaluatie van de werking door de medewerkers. Dit kan op verschillende manieren: via een functioneringsgesprek, bevraging, teamoverleg,... Maar bevragen alleen is niet genoeg. Wat doe je ermee? Het is belangrijk de resultaten van de bevraging terug te koppelen naar je medewerkers en acties te nemen op basis van je bevraging.

 

Wettelijke voorwaarden

• Elke organisator met meer dan 18 plaatsen laat de werking evalueren door de medewerkers.

• Dit gebeurt minimaal vijfjaarlijks.

• Je beschrijft de werkwijze van de bevraging in je kwaliteitshandboek.

 

Hulpmiddelen

• Info en tools rond een professioneel medewerkersbeleid vind je hier.

Je kan ons bereiken via deze weg:

T 0479 02 86 30

infopunt@mentesvzw.be