Home / Je werking / Ouders / Tevredenheidsbevraging ouders

 

Ouders

Tevredenheidsbevraging ouders

 

Ouders zijn tevreden als de opvang aan hun verwachtingen voldoet. Tevredenheid verschilt van persoon tot persoon. Wat voor de ene ouder perfect is, is voor een andere ouder niet goed

Ouders vertellen niet altijd spontaan of ze al dan niet tevreden zijn. Daarom is het nuttig om bij de ouders te peilen naar hun verwachtingen en tevredenheid. Dit kan op verschillende manieren:

 

1. Via een individueel gesprek.

2. Via een gesprek met meerdere ouders

3. Via een vragenlijs

 

  •

Je kiest zelf hoe je de tevredenheid van ouders bevraagt

  •

Noteer de belangrijke bevindingen uit een gesprek of vragenlijst

  •

Zorg voor terugkoppeling van de bevindingen naar ouders

  •

Koppel acties aan je bevindingen

Op die manier werk je ook aan de evaluatie van je werking.

 

Wettelijke voorwaarden

Elke organisator (gezin- en groepsopvang) zorgt voor evaluatie van de werking en tevredenheid door elk gezin in de periode dat het kind opgevangenwordt.t

 

Tips en achtergron

   •

Bevraag ouders alleen over zaken waar ze iets over kunnen weten zoals de aanmeldingsprocedure, het onthaalmoment, deheen-en-weer-,communicatie,  het dagmenu,.

 

• Ga je de tevredenheid van ouders na via een gesprek, maak dan een verslag hiervan. Dit koppel je terug naar ouders. Heb je hen goed begrepen? Je kan er ook zelf regelmatig naar teruggrijpen. Bij controle door zorginspectie kan je aantonen dat je ouders systematisch bevraagd en daar iets mee doet

   • Artikel Resultaten onderzoek MeMoQ - de mening van ouders - in KIDDO

      • Een ppt-presentatie van de tevredenheidsmeting die Partena gebruikt

      • Een ppt-presentatie van de tevredenheidsmeting die VVSG gebruikt

      • Suggesties voor gespreksonderwerpen en voorbeeldvragen voor een tevredenheidsmeting: BOINK-reader (NL).

 

Je kan ons bereiken via deze weg:

T 0479 02 86 30

infopunt@mentesvzw.be