Home / Je werking / Inspectie / Voedselveiligheid

 

Inspectie

Voedselveiligheid

 

Controle van voedselveiligheid gebeurt door het FAVV (Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen). De regelgeving daaromtrent vind je terug in de autocontrolegids. Dit is een hulpmiddel omeen goed voedselveiligheidsbeleidn op te stellen.

 

Waarom nodig?

De kans op besmet voedsel is in de kinderopvang groter dan thuis: er zijn meer kinderen, er wordt veel verluierd, er zijn verschillende melkflessen, meer personen die in contact komen met voedsel, meer tijd tussen bereiding en opeten van de maaltijd dan thuis,… Daarom vraagt men een aantal veiligheidsregels in acht te nemen om bijv. voedselinfecties en –vergiftiging te vermijden.

 

Opleiding FAVV

De wetgeving stelt dat iedereen een opleiding moet genoten hebben met betrekking tot voedselveiligheid aangepast aan zijn of haar functie. De wetgeving stelt niet dat dit moet gebeuren door het FAVV of door een externe firma. Mensen kunnen intern opgeleid worden door een collega met kennis van zaken. Hiervan kan best een lijst bijgehouden worden waarin men kan bewijzen dat mensen opgeleid zijn. Indien u vormingen volgt van het FAVV of een externe firma dan krijgt u daarvan een attest op naam dat kan dienen als bewijs. Controleurs gaan dit ook nakijken tijdens hun inspecties. Ze doen dit ook aan de hand van gerichte vragen. Bv: Iemand die controle doet over de temperatuur moet ook de kritische limiettemperaturen kennen. Als de controleur vraagt wat de limiet is van de kip in de koelkast en de persoon in kwestie kan hierop niet antwoorden dan stelt de controleur dat er gebrek aan kennis is en dat men een opleiding dient te volgen.

Wettelijke voorwaarden

   Op het vlak van voedselhygiëne zijn er voor de groepsvang de wettelijke verplichtingen van het FAVV (Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen). Deze gaan over goede hygiënepraktijken, autocontrole, registratie, toelating en meldingsplicht. Je vindt ze terug in deautocontrolegids.

   Voor de gezinsopvang zijn er geen verplichtingen van het FAVV maar heeft Kind & Gezin wel een checklist ontwikkeld

 

Hulpmiddelen

   Autocontrolegidsgroepsopvang baby’s en  peuters

• Checklist Voedselveiligheid in deGezinsopvang

   Het FAVV organiseert opleidingen over voedselveiligheid bij de groepsopvang van baby’s en peuters.

 

Tips& achtergrond

   Quick startfichesFAVV

   Registratie entoelating FAVV

   De Smiley van het FAV

      Voeding en bewegingV

Je kan ons bereiken via deze weg:

T 0479 02 86 30

infopunt@mentesvzw.be