Home / Je werking / Medewerkers / Vormingsbeleid

 

Medewerkers

Vormingsbeleid

 

Hoe zorg je dat je gemotiveerd blijft in je job? Hoe zorg je voor blijvende kwaliteit in je opvang? Goed gekozen vormingen en opleiding dragen hier zeker toe bij. Heel wat organisaties bieden vorming aan rond gezondheid, omgaan met kinderen, veiligheid, spelen, teamwerking, omgaan met ouders, fiscaliteit, boekhouding,…Via een jaarlijkse vormingsanalyse en een gepast aanbod speel je hier optimaal op in. Het zorgt dat je blijvend aandacht hebt voor kwaliteit, dat je tekorten kan opsporen en hierop inspelen. Je leert nieuwe tendensen kennen en je medewerkers worden sterker.

 

Hoeveel vorming?

Het aantal uur en de inhoud van de vorming kunnen vrij worden bepaald door de organisator

Vormingsattesten kunnen nog steeds worden uitgereikt, maar moeten niet meer aan Kind en Gezin worden bezorgd. Alleen het attest levensreddend handelen  (of een kopie) bewaar je zeker in je opvanglocatie: dit kan worden opgevraagd.

 

Op zoeknaar vorming?

Raadpleeg onz evormingsdatabas

 

Op zoek naareen opleiding?

Raadpleeg onze opleidingsdatabase

 

Wettelijkevoorwaardene

  De organisator gaat jaarlijks na welke vorming de verantwoordelijke en de kinderbegeleiders nodighebbene

  De organisator voorziet hiervoor eenvormingsaanbodo

  Elke organisator met meer dan 18 plaatsen beschrijft zijn aanpak in hetkwaliteitshandboek.k

  Elke verantwoordelijke en kinderbegeleider heeft een attest levensreddend handelen. Dit wordt driejaarlijks vernieuwd

Hulpmiddelene

  Hoe maak je een analyse van vormingsbehoeften: Hier vind je heel wattips.s

  Wanda: een methodiek voor teamreflectie

Je kan ons bereiken via deze weg:

T 0479 02 86 30

infopunt@mentesvzw.be