Home / Je werking / Pedagogische aanpak / Zelfevaluatie pedagogische aanpak

 

Pedagogische aanpak

Zelfevaluatie Pedagogische aanpak

 

Om zicht te krijgen op de pedagogische kwaliteit in je opvang bestaan er verschillende instrumenten. Ze helpen je om stil te staan bij je omgang met kinderen. Het helpt je ook om bij te sturen. Bovendien zorgt het ervoor dat je dit systematisch doet.

 

❶ ZiKo

ZiKo is een zelfevaluatie-instrument dat vertrekt vanuit de geobserveerde niveaus van welbevinden betrokkenheid bij kinderen. Dit is de basis om je aanpak te verbeteren en de werking nog meer af te stemmen op de kinderen. Via de 'checklist aanpakfactoren' krijg je inspiratie om initiatieven te nemen die zorgen voor nog meer welbevinden en betrokkenheid bij je kinderen.

 

❷ ZiKo-Vo

Ziko-Vo is een volgsysteem dat het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen over een langere periode volgt. Het stelt je ook in staat je bevindingen rond welbevinden, betrokkenheid en ontwikkeling  aan ouders te rapporteren en hun advies te vragen. Via aanpakfiches krijg je inspiratie om initiatieven te nemen om welbevinden, betrokkenheid en ontwikkeling bij kinderen te stimuleren.

 

❸ MeMoQ-zelfevaluatie-instrument

MeMoQ is een zelfevaluatie-instrument dat ontwikkeld is binnen het MeMoQ-project. Het vertrekt vanuit dezelfde basis als het instrument dat zorginspectie gebruikt. Via zes dimensies kan je je aanpak bespreken en verbeteren. Die zes dimensies zijn: 1. welbevinden, 2. betrokkenheid, 3. emotionele ondersteuning, 4. educatieve ondersteuning, 5. omgeving, 6. omgeving en gezinnen en maatschappelijke diversiteit.

 

Wettelijke voorwaarden

• Verbanden tussen zelfevaluatie en regelgeving

• Elke organisator zorgt voor een zelfevaluatie van de werking binnen een cyclus van vijf jaar. Je pedagogische aanpak is een onderdeel van je werking.

   Hiervoor kan je onder andere gebruik maken van een zelfevaluatie-instrument zoals ZIKO of MeMo

    KWAPOI wordt niet meer gebruikt door Zorginspectie. Inspecties gebeuren nu op basis van het referentiekade

    Vanaf 2017 zullen pedagogische inspecties gebeuren met het inspectie-instrument ontwikkeld binnen MemoQ

•  Vanaf april  2018 is er ook inspectie van de pedagogische norm

   Je bent verplicht je werking te evalueren. Je bent niet verplicht dit te doen met het ZiKo of MeMoQ-instrument. Je kan ook andere zelfevaluatie-instrumenten gebruiken

Hulpmiddelen

   ZiKO

   ZIKO-VOV

  MeMoQ-zelfevaluatie-instrument

  Kennisclip: Introductie in hetMeMoQ-zelfevaluatie-instrument

 

Tips &achtergrond

Artikels rond Zikok

     • Kijken naar welbevinden en betrokkenheid

     • Ziko is de max

Artikels rond Ziko-Vo

     • ZikoVo in Kleuters &Ik

     • ZikoVo in KIDDO

     • ZikoVo voor GO Kinderopvang (GO-artikel))

Artikels rond MeMoQ

     • Aan de slag met het MeMoQ zelfevaluatie-instrument in KIDDO

     • Resultaten onderzoek MeMoQ- resultaten van observaties -  in KIDDO

     • Resultaten onderzoek MeMoQ - de mening van ouders - in KIDDO

     • Verbanden tussen de regelgeving en zelfevaluatie met MeMoQ

     • Vergelijking  tussen Ziko enMeMoQ

Je kan ons bereiken via deze weg:

T 0479 02 86 30

infopunt@mentesvzw.be