Home / Je werking / Inspectie / Zorginspectie

 

Inspectie

Zorginspectie

 

Zorginspectie is een Agentschap van de Vlaamse overheid, binnen het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Zorginspectie en Kind & Gezin zijn twee verschillende organisaties.

Zorginspectie gaat na of voorzieningen de wetgeving toepassen. Dit zijn de vergunningsvoorwaarden. Zorginspectie beslist niet over de mogelijke gevolgen (handhaving) van een inspectie. Handhaving is de taak van Kind en Gezin.

 

Wanneer komt zorginspectie?

Groepsopvang: Voor de opstart. Dit is een bezoek op vraag van de organisator. Zorginspectie gaat na of de infrastructuur geschikt is voor kinderopvang.

Groeps- en gezinsopvang: Binnen een periode van één jaar na de opstart komt Zorginspectie minstens 1 keer op inspectie om werkingsvoorwaarden na te gaan. Dit bezoek is onaangekondigd. Daarna krijgen voorzieningen op regelmatige basis controle. Die controle kan op elk moment van de dag gebeuren.

Tijdens het inspectiebezoek controleert men een onderdeel van de werkingsvoorwaarden.

 

Het inspectieverslag

Na het inspectiebezoek krijgt de voorziening hiervan een voorlopig verslag. Daarin staan tekorten en aandachtspunten vermeld. Positieve zaken worden niet vermeld. Ook kan er een advies geformuleerd zijn voor Kind & Gezin. Je hebt als organisator 14 kalenderdagen de tijd om te reageren op onjuistheden in het verslag. Je stuurt je bedenkingen naar reactie@zorginspectie.be. Geen reactie? na 14 dagen wordt het verslag definitief. Wel reactie? Zorginspectie heeft 14 kalenderdagen om de reactie te verwerken.

Opvolgingg

Het definitieve verslag en ev. reactie wordt naar Kind & Gezin gestuurd. Hier stopt de taak van Zorginspectie. Verdere communicatie verloopt met Kind & Gezin. Zij beslissen over de mogelijke gevolgen van de vaststellingen tijdens het inspectiebezoek. Dit noemen weopvolging.. Dit betekent: Als er inbreuken, tekorten of aandachtspunten in het verslag van Zorginspectie staan verwacht Kind & Gezin dat je actie onderneemt. Dit doe je door tekorten aan te pakken en een plan van aanpak aan je klantenbeheerder te bezorgen.

Wettelijke voorwaarden

  •  Bij de aanvraag van de vergunning moet je een verslag infrastructuur van Zorginspecti hebben.

  •  Als je toezicht weigert en Zorginspectie geen toegang verleent kan Kind & Gezin je vergunning schorse

 

Hulpmiddelen

  •  Zorginspectie controleert de regelgeving. Hoe ze dit precies doen, kan je lezen in hetreferentiekader

  •  De vergunningsvoorwaarden

 

Tips& achtergrond

  •  BrochureOpvolging in de opvang

  •  Iedereen kan inspectieverslagen opvragen via openbaarheid@zorginspectie.be. Reageer dus oponjuistheden in  het voorlopigverslag.

 

Niet tevreden over een inspectiebezoek? Mail naar klachten@zorginspectie.be om je klacht te uiten

     • Wat doet Zorginspectie? Bekijk de zes kennisclips:

          - Deel 1: Wat doet Zorginspectie?

          - Deel 2: Voor de start - Inspectie Infrastructuur

          -  Deel 3: Hoe verloopt een inspectiebezoek?

          - Deel 4: Hoe beoordeelt Zorginspectie de pedagogische kwaliteit?

          - Deel 5: Hoe kan je je voorbereiden op een inspectiebezoek?

          - Deel 6: Wat kan je doen na het inspectiebezoek?

.

Je kan ons bereiken via deze weg:

T 0479 02 86 30

infopunt@mentesvzw.be